FindObject Fonksiyonu

Çalıştırma sırasında nesne ismi ile bir nesnenin dizilim parametresi olarak ele alınmasını sağlar.

Örneğin şu komut:


MyObj.Prop1.Command = 5

şu komut bloğuna karşılık gelir:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Bu çalıştırma sırasında isimlerin devingen olarak oluşturulmasına izin verir. Örneğin:

"TextEdit1" ile TextEdit5" arasında döngü içinde beş tane kontrol adı oluşturur.

Ayrıca bakınız: FindPropertyObject

Sözdizimi:


FindObject( ObjName As String )

Parametreler:

ObjName: String çalışma anında adreslediğiniz nesnenin adını belirlemenizi sağlar.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

12 Değişken tanımlı değil

Lütfen bizi destekleyin!