Set İfadesi

Bir değişken veya özellik üzerine nesne başvurusu ayarlar.

Sözdizimi:


Set ObjectVar = Object

Parametreler:

ObjectVar: bir nesne başvurusuna ihtiyaç duyan bir değişken veya özelliktir.

Object: Değişken veya özelliğin başvurduğu nesne.

Nothing - Önceki bir atamayı kaldırmak için Nothing nesnesini bir değişkene atar.

Örnek:


Sub ExampleSet
Dim oDoc As Object
    Set oDoc = ActiveWindow
    Print oDoc.Name
End Sub

Please support us!