TypeName Fonksiyonu; VarType Fonksiyonu

Bir değişken hakkında bilgi içeren bir karakter dizisi (TypeName) veya sayısal değer (VarType) döndürür.

Sözdizimi:


TypeName (Değişken) / VarType (Değişken)

Dönüş değeri:

Dizi; Tamsayı

Parametreler:

Değişken: Türünü belirlemek istediğiniz değişken. Aşağıdaki değerleri kullanabilirsiniz:

keyword

İsimlendirilmiş sabit

VarType

Değişken Tipleri

Boolean

11

Mantıksal değişken

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Tarih Değişkenleri

Currency

V_CURRENCY

6

Para birimi değişkenleri

Double

V_DOUBLE

5

Çiftli kayan noktalı değişken

Integer

V_INTEGER

2

Tam sayı değişkeni

Long

V_LONG

3

Uzun tam sayı değişkeni

Object

9

Nesne değişkeni

Single

V_SINGLE

4

Tekli kayan noktalı değişken

String

V_STRING

8

Karakter dizi değişkeni

Variant

12

Variant değişkeni (tanımında belirtilen tüm türleri içerebilir)

Empty

V_EMPTY

0

Değişken başlatılamadı

Null

V_NULL

1

Geçerli veri yok


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"LibreOffice Basic'te bazı türler"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!