Static İfadesi

Bir değişkeni veya diziyi yordam seviyesinde bir altyordam veya fonksiyon içerisinde tanımlar, böylece değişkenin veya dizinin değerleri altyordam veya fonksiyon sonlandığında korunur. Dim deyimi dönüşümleri de geçerlidir.

Uyarı Simgesi

Statik deyimi değişken diziler tanımlamak için kullanılamaz. Diziler sabit uzunlukta tanımlanmalıdır.


Sözdizimi:


Static VarName[(başlangıç To bitiş)] [As VarType], VarName2[(başlangıç To bitiş)] [As VarType], ...

Örnek:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Cevap"
End Sub
 
' Statik değişkenleri ilklendirmek için fonksiyon
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 ' bu fonksiyonun en az geri dönüş değeri
  if iInit = 0 Then ' ilklendiğinde işaretle
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Lütfen bizi destekleyin!