Global keyword

Bir değişkeni ya da diziyi global düzeyde boyutlandırır (yani alt yordam ya da işlev içinde değil), böylelikle değişken ve dizi, mevcut oturum için tüm kitaplıklarda ve birimlerde geçerli olur.

Sözdizimi:


Global VarName[(başlangıç To bitiş)] [As VarType][, VarName2[(başlangıç To bitiş)] [As VarType][,...]]

Örnek:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!