Public İfadesi

Herhangi bir değişkeni ya da diziyi modül düzeyinde boyutlandırır (yani, alt yordam ya da işlev içinde değil); böylelikle değişken ve dizi tüm kitaplıklarda ve modüllerde geçerli olur.

Sözdizimi:


Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Örnek:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!