Option VBASupport Statement

LibreOffice Basic'in bazı VBA deyimlerini, fonksiyonlarını ve nesnelerini destekleyeceği anlamına gelir.

warning

Bu deyim modül içerisindeki çalışan program kodundan önce eklenmelidir.


note

VBA desteği tam olmamasına rağmen yaygın kullanılan desenlerin büyük bölümünü kapsar.


warning

When VBA support is enabled, LibreOffice Basic function arguments and return values are the same as their VBA functions counterparts. When the support is disabled, LibreOffice Basic functions may accept arguments and return values different of their VBA counterparts.


Sözdizimi:

Option VBASupport {1|0}

Parametreler:

1: LibreOffice VBA desteğini etkinleştir

0: VBA desteğini kapat

Örnek:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!