Option Explicit Statement

Program kodundaki herbir değişkenin açıkça Dim deyimi ile tanımlanması gerektiğini belirtir.

Sözdizimi:

Option Explicit

Parametreler:

warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


Örnek:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 to 10 REM Bu çalışma zamanı hatasına sebep olur
        Rem
    Next i%
End Sub

Please support us!