Option Base Statement

Dizilerin varsayılan en alt sınır değerlerini 0 veya 1 olarak tanımlar.

Sözdizimi:

Option Base { 0 | 1}

Parametreler:

Uyarı Simgesi

Bu deyim modül içerisindeki çalışan program kodundan önce eklenmelidir.


Örnek:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!