Let İfadesi

Bir değeri bir değişkene atar.

Sözdizimi:

Let Statement diagram


[Let] variable = expression

Parametreler:

variable: Variable that you want to assign a value to. Value and variable type must be compatible.

Not Simgesi

Çoğu BASIC yazımında olduğu gibi Let anahtar kelimesinin kullanımı seçimliktir.


Örnek:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9 değerini döndürür
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!