UBound Fonksiyonu

Bir dizinin üst sınırını döndürür.

Sözdizimi:


UBound (ArrayName [, Dimension])

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

ArrayName: Üst (Ubound) ya da alt (LBound) sınırına karar vermek istediğiniz dizi ismi.

[Dimension]: Hangi boyutun üst (Ubound) ya da alt (LBound) sınırının döndürüleceğini belirten tam sayıdır. Eğer değer belirtilmezse ilk boyutun sınırı döndürülür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

9 İndeks tanımlanan aralığın dışında

Örnek:


Sub ExampleUboundLbound
Dim sVar(10 To 20) As String
  Print LBound(sVar())
  Print UBound(sVar())
End Sub
 
Sub ExampleUboundLbound2
Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String
  Print LBound(sVar()) ' Returns 10
  Print UBound(sVar()) Returns 20
  Print LBound(sVar(),2) ' Returns 5
  Print UBound(sVar(),2) ' Returns 70
End Sub

Please support us!