UBound Fonksiyonu

Bir dizinin üst sınırını döndürür.

Sözdizimi:


UBound (ArrayName [, Dimension])

Dönüş değeri:

Long

Parametreler:

ArrayName: Üst (Ubound) ya da alt (LBound) sınırına karar vermek istediğiniz dizi ismi.

[Dimension]: Hangi boyutun üst (Ubound) ya da alt (LBound) sınırının döndürüleceğini belirten tam sayıdır. Eğer değer belirtilmezse ilk boyutun sınırı döndürülür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

9 İndeks tanımlanan aralığın dışında

Örnek:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!