LBound Fonksiyonu

Bir dizinin alt sınırını döndürür.

Sözdizimi:


LBound (ArrayName [, Dimension])

Dönüş değeri:

Long

Parametreler:

ArrayName: Döndürmek istediğiniz dizi boyutunun üst (Ubound) ya da alt (LBound) sınırı için dizi adı.

[Dimension]: Hangi boyuta göre üst (Ubound) veya alt (LBound) sınırın döndürüleceğini belirten tam sayı. Eğer bir değer tanımlanmamışsa, ilk boyut varsayılır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

9 İndeks tanımlanan aralığın dışında

Örnek:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returns 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Lütfen bizi destekleyin!