IsObject Fonksiyonu

Bir nesne değişkeninin OLE nesnesi olup olmadığını test eder. Eğer değişken OLE nesnesi ise TRUE değilse FALSE döndürür.

Sözdizimi:


IsObject (ObjectVar)

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

ObjectVar: Test etmek istediğiniz herhangi bir değişken. Eğer Object değişkeni bir OLE nesnesi içeriyorsa, fonksiyon True döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Please support us!