IsNumeric Fonksiyonu

Bir ifadenin sayı olup olmadığını test eder. Eğer ifade bir sayı ise, fonksiyon Doğru, değilse Yanlış döndürür.

Sözdizimi:


IsNumeric (Var)

Dönen değer:

Boolean

Parametreler:

Var: Denemek istediğiniz herhangi bir ifade.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!