IsNull Fonksiyonu

Bir Değişkenin Null değeri içerdiğini test eder, ki bu da değişkenin veri içermediğini gösterir.

Sözdizimi:


IsNull (Var)

Dönen değer:

Boolean

Parametreler:

Var: Test etmek istediğiniz herhangi değişken. Bu fonksiyon eğer değişken Null içeriyorsa Doğru döndürür veya Null değeri içermiyorsa Yanlış döndürür.

Null - Bu değer geçerli içeriği olmadan değişken veri alt türü için kullanılır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!