IsError Function

Bir değişkenin hata değeri içerip içermediğini kontrol eder.

Sözdizimi:


    IsError (Var)
  

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

Değişken: Test etmek isteğiniz herhangi değişken. Eğer değişken bir hata değeri içeriyorsa, fonksiyon Doğru, aksi halde Yanlış döndürür.

Lütfen bizi destekleyin!