IsEmpty Fonksiyonu

Değişen bir değişkenin Boş değer içerip içermediğini kontrol eder. Boş değer değişkenin ilklendirilmediğini ifade eder.

Sözdizimi:


IsEmpty (Var)

Dönen değer:

Boolean

Parametreler:

Var: Test etmek istediğiniz herhangi değişken. Eğer değişken Boşluk karakteri içeriyorsa True, aksi halde False değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!