IsDate Fonksiyonu

Bir sayısal değerin veya karakter dizisinin Tarih değişkenine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini kontrol eder.

Sözdizimi:


IsDate (İfade)

Dönen değer:

Boolean

Parametreler:

İfade: Test etmek istediğiniz herhangi sayısal veya karakter dizisi ifadesi. Eğer ifade bir tarihe dönüştürülebilirse fonksiyon True, aksi halde False döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!