IsDate Fonksiyonu

Bir sayısal değerin veya karakter dizisinin Tarih değişkenine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini kontrol eder.

Sözdizimi:


IsDate (İfade)

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

İfade: Test etmek istediğiniz herhangi sayısal veya karakter dizisi ifadesi. Eğer ifade bir tarihe dönüştürülebilirse fonksiyon True, aksi halde False döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    print IsDate(sDateVar) REM True Döndürür
    sDateVar = "12121997"
    print IsDate(sDateVar) REM False döndürür
End Sub

Please support us!