IsArray Fonksiyonu

Bir dizi içerisindeki değişkenin bir veri alanı olmasını belirler.

Sözdizimi:


IsArray (Değişken)

Dönen değer:

Boolean

Parametreler:

Değişken: Bir dizi olarak tanımlanmış ve test etmek istediğiniz herhangi değişken. Eğer değişken bir dizi ise, fonksiyon Doğru, aksi halde Yanlış döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!