DefDate İfadesi

Eğer tür bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtilmezse, DefDate ifadesi varsayılan değişkeni türünü mektup aralıklarına göre ayarlar.

Sözdizimi:

DefType statements diagram


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parametreler:

char: Letter prefix that specifies default data type for variables.

char-char: Letter range prefixes that specify default data type for variables.

Örnek:


  ' Prefix definitions for variable types:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefDate
   tDate=Date ' tDate dahili bir tarih değişkenidir
   Print VarType(tea), train, TypeName(timedate), IsDate(tick) ' Displays: 7 00:00:00 Date True
 End Sub

Lütfen bizi destekleyin!