DefDate İfadesi

Eğer tür bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtilmezse, DefDate ifadesi varsayılan değişkeni türünü mektup aralıklarına göre ayarlar.

Sözdizimi:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parametreler:

Characterrange: Varsayılan veri tipini atamak istediğiniz değişkenlerin aralığını belirleyen harfler.

xxx: Varsayılan değişken tipini belirleyen anahtar kelime:

Keyword: Varsayılan değişken türü

DefDate: Date

Örnek:


Değişken türleri için REM Önek tanımlaması:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefDate
    tDate=Date ' tDate dahili bir tarih değişkenidir
End Sub

Please support us!