DefStr İfadesi

Eğe tür tanımlama karakteri veya anahtar kelimesi belirtilmemişse, DefStr deyimi varsayılan değişken türünü harf aralığınıa göre ayarlar.

Sözdizimi:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parametreler:

Characterrange: Varsayılan veri tipini atamak istediğiniz değişkenlerin aralığını belirleyen harfler.

xxx: Varsayılan değişken tipini belirleyen anahtar kelime:

Keyword: Varsayılan değişken türü

DefStr: Karakter dizisi

Örnek:


Değişken türleri için REM Önek tanımlaması:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefStr s
Sub ExampleDefStr
    sStr=String REM sStr üstü kapalı bir karakter dizisidir
End Sub

Please support us!