DefSng İfadesi

Eğer hiç tür bildirimi veya anahtar kelime belirtilmemişse DefSng ifadesi harf aralığına göre varsayılan değişken türünü ayarlar.

Sözdizimi:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parametreler:

Characterrange: Varsayılan veri tipini atamak istediğiniz değişkenlerin aralığını belirleyen harfler.

xxx: Varsayılan değişken tipini belirleyen anahtar kelime:

Keyword: Varsayılan değişken türü

DefSng: Tekil

Örnek:


Değişken türleri için REM Önek tanımlaması:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefSng s
Sub ExampleDefSng
    sSng=Single ' sSng örtülü tek bir değişkendir
End Sub

Please support us!