DefErr İfadesi

Eğer tip-bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtmezse, DefErr komutu varsayılan değişken türünü, mektup aralıklarına göre ayarlar.

Sözdizimi:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parametreler:

Characterrange: Varsayılan veri tipini atamak istediğiniz değişkenlerin aralığını belirleyen harfler.

xxx: Varsayılan değişken tipini belirleyen anahtar kelime:

Keyword: Varsayılan değişken türü

DefErr: Hata

Örnek:


Değişken türleri için REM Önek tanımlaması:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefErr e
Sub ExampleDefErr
    eErr=Error REM eErr dahili bir hata değişkenidir
End Sub

Please support us!