DefCur İfadesi

Eğer hiç bir tür tanımı veya anahtar kelime tanımlanmamışsa, DefCur deyimi varsayılan değişken türünü ayarlar, harf aralığına göre.

Sözdizimi:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parametreler:

Characterrange: Varsayılan veri tipini atamak istediğiniz değişkenlerin aralığını belirleyen harfler.

xxx: Varsayılan değişken tipini belirleyen anahtar kelime:

Keyword: Varsayılan değişken türü

DefCur: Para birimi

Örnek:


Değişken türleri için REM Önek tanımlaması:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefCur c
Sub ExampleDefCur
    cCur=Currency ' cCur örtük bir döviz değişkenidir.
End Sub

Please support us!