DefBool İfadesi

Eğer hiç bir tür tanımı karakteri veya anahtar kelime tanımlanmadıysa, DefBool deyimi harf aralığına göre varsayılan veri türünü ayarlar.

Sözdizimi:


Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parametreler:

Characterrange: Varsayılan veri tipini atamak istediğiniz değişkenlerin aralığını belirleyen harfler.

xxx: Varsayılan değişken tipini belirleyen anahtar kelime:

Keyword: Varsayılan değişken türü

DefBool: Boolean

Örnek:


Değişken türleri için REM Önek tanımlaması:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefBool
    bOK=TRUE REM bOK üstü kapalı bir İkilik değişkendir
End Sub

Please support us!