CSng Fonksiyonu

Herhangi bir dizilimi ya da sayısal ifadeyi bir Tekil veri türüne dönüştürür.

Sözdizimi:


CSng (İfade)

Dönen değer:

Tek satır

Parametreler:

İfade: Dönüştürmek istediğiniz herhangi karakter dizisi veya sayısal ifade. Karakter dizisi ifadesini dönüştürmek için, sayı normal düz metin olarak ("123.5") işletim sisteminin varsayılan sayı biçimi kullanılarak girilmelidir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleCSNG
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
    MsgBox CSng(1234.5678)
End Sub

Please support us!