Const İfadesi

Bir karakter dizisini sabite dönüştürür.

Sözdizimi:


Const Text = Expression

Parametreler:

Metin: Standart değişken adlandırma kurallarını takip eden bir sabit isim.

Bir sabit, programın okunurluğunu arttırmaya yardımcı olan bir değişkendir. Sabitler değişkenlerin özel bir tipi olarak tanımlanmaz, fakat aksine kodun içinde yer tutucu olarak kullanılır. Bir sabiti sadece tanımlayabilirsiniz ve değiştiremezsiniz. Bir sabit tanımlamak için aşağıdaki ifadeyi kullanın:

CONST Sabitİsmi=İfade

İfadenin tipi önemsizdir. Eğer program başlatılmışsa LibreOffice Basic program kodunu dahili dahili olarak dönüştürür böylece bir sabitin her kullanımında, tanımlı ifade onu değiştirir.

Örnek:


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Program", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Please support us!