CLng Fonksiyonu

Herhangi bir karakter dizinini ya da sayısal ifadeyi uzun tamsayıya dönüştürür.

Sözdizimi:


CLng (İfade)

Dönen değer:

Long

Parametreler:

Expression: Dönüştürmek istediğiniz herhangi bir sayısal ifade. Eğer Expression geçerli uzun tamsayı aralığı olan -2.147.483.648 ve 2.147.483.647 dışındaysa, LibreOffice Basic taşma hatası döndürür. Karakter dizisi bir ifadeyi dönüştürmek için, sayı işletim sisteminin varsayılan sayı biçimi kullanılarak normal metin ("123.5") olarak girilmelidir.

Bu fonksiyon her zaman sayının kesirli kısmını en yakın tam sayıya yuvarlar.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!