CDate Fonksiyonu

Herhangi bir dizilimi ya da sayısal ifadeyi bir tarih değerine dönüştürür.

Sözdizimi:


CDate (İfade)

Dönen değer:

Date

Parametreler:

İfade:Dönüştürmek istediğiniz dizilim ya da sayısal ifade.

When you convert a string expression, the date and time must be entered either in one of the date acceptance patterns defined for your locale setting (see - Language Settings - Languages) or in ISO date format (momentarily, only the ISO format with hyphens, e.g. "2012-12-31" is accepted). In numeric expressions, values to the left of the decimal represent the date, beginning from December 31, 1899. Values to the right of the decimal represent the time.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


  Sub ExampleCDate
      MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
      MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
  End Sub

Lütfen bizi destekleyin!