CBool Fonksiyonu

Bir karakter dizisi kıyasını veya sayısal kıyası İkilik ifadeye dönüştürür veya tekil bir sayısal ifadeyi İkilik ifadeye dönüştürür.

Sözdizimi:


CBool (İfade1 {= | <> | < | > | <= | >=} İfade2) or CBool (Sayı)

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

İfade1, İfade2: Karşılaştırmak istediğiniz herhangi karakter dizisi veya sayısal ifade. Eğer ifadeler uyuşursa CBool fonksiyonu True, aksi halde False döndürür.

Sayı: Dönüştürmek istediğiniz herhangi sayısal ifade. Eğer ifade 0'a eşitse False, aksi halde True döndürülür.

Takip eden örnek Instr fonksiyonundan dönen değeri değerlendirmek için CBool fonksiyonunu kullanır. Fonksiyon kullanıcı tarafından girilen cümlede "ve" kelimesi var mı diye kontrol eder.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Lütfen kısa bir cümle girin:")
  REM Cümlenin içinde »and« geçip geçmediğini tespit eder.
  Komut satırı yerine REM
  REM If Instr(Input, "and")<>0 Then...
  REM CBool fonksiyonu aşağıdaki gibi uygulanır:
  If CBool(Instr(sText, "and")) Then
    MsgBox " »and« sözü girdiginiz cümlede yer almaktadır!"
  EndIf
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!