CVErr Fonksiyonu

Bir karakter dizisini veya sayısal ifadeyi "Error" alt tipinin bir değişik ifadesine çevirir.

Sözdizimi:


CVErr(Expression)

Dönen değer:

Variant.

Parametre:

İfade: Dönüştürmek istediğiniz karakter veya sayısal ifade

Please support us!