CVErr Function

Bir karakter dizisini veya sayısal ifadeyi "Error" alt tipinin bir değişik ifadesine çevirir.

Sözdizimi:


      CVErr(Expression)
    

Dönen değer:

Variant.

Parametre:

İfade: Dönüştürmek istediğiniz karakter veya sayısal ifade

Lütfen bizi destekleyin!