CVar Fonksiyonu

Karakter dizisi ya da sayısal bir ifadeyi variant ifadesine dönüştürür.

Sözdizimi:


CVar(İfade)

Dönen değer:

Variant.

Parametre:

İfade: Dönüştürmek istediğiniz karakter veya sayısal ifade

Lütfen bizi destekleyin!