CCur Fonksiyonu

Bir karakter dizilimini ya da nümerik ifadeyi para birimi ifadesine dönüştürür. Para birimi sembolleri ve ondalık ayraçlar için yerel ayarlar kullanılır.

Sözdizimi:


CCur(İfade)

Dönen değer:

Para cinsi

Parametre:

İfade: Dönüştürmek istediğiniz karakter veya sayısal ifade

Please support us!