CCur Function

Bir karakter dizilimini ya da nümerik ifadeyi para birimi ifadesine dönüştürür. Para birimi sembolleri ve ondalık ayraçlar için yerel ayarlar kullanılır.

Sözdizimi:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Dönüş değeri:

Para cinsi

Parametreler:

Expression: Any string or a numeric expression that you want to convert to a number.
CCur(EMPTY) returns 0.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

6 Taşma

Örnek:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Lütfen bizi destekleyin!