Type İfadesi

UNO olmayan veri yapılarının tanımları.

Yapı, tek bir öge olarak işlenebilen düzenli veri alanları koleksiyonudur.

Sözdizimi:


     Type StructName
     DataField1 As TypeName1
     DataField2 As TypeName2
     (...)
     End Type
   

Örnek:


     REM ***** BASIC *****
     Type customer
     Name1 As String
     City As String
     End Type
     Sub setCustomer
     Dim oCustomer as new customer
     oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
     oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   

Please support us!