With İfadesi

Bir nesneyi varsayılan nesne olarak atar. Başka bir nesne adı ifade edilmedikçe, tüm özellikler ve metodlar End With deyimine erişilene kadar varsayılan nesneyi işaret eder.

Sözdizimi:


    With Object
     Statement block
    End With

Parametreler:

With ve End With'i eğer tek nesne için birden fazla özelliğiniz varsa kullanın.

Please support us!