Switch Function

Bağımsız değişkenler listesini, bir değerden sonra ifade içeren, değerlendirir, Switch fonksiyonu bu fonksiyon tarafından geçirilern bir ifade ile ilişkilendirilimiş değer döndürür.

Sözdizimi:


Switch (Expression1, Value1[, Expression2, Value2[..., Expression_n, Value_n]]) As Variant

Parametreler:

Switch fonskiyonu ifadeyi soldan sağa değerlendirir ve daha sonra fonksiyon ifadesine atanmış değeri döndürür. Eğer ifade ve değer bir çift olarak verilmemişse bir çalışma zamanı hatası oluşur.

İfade: Hesaplamak istediğiniz ifade.

Değer: Eğer ifade Doğru ise döndürmek istediğiniz değer.

Takip eden örnekte, Switch fonksiyonu fonksiyona gönderilen isme uygun cinsiyeti atar:

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "kadın", sName = "John", "erkek")
End Function

Lütfen bizi destekleyin!