Sub İfadesi

Altyordam tanımlar.

Sözdizimi


Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]
ifade bloğu
End Sub

Parametreler:

İsim: Altyordamın ismi.

VarName: Altyordama geçirmek istediğiniz parametreler.

Tür: Tür bildirme anahtar kelimesi.

Örnek:


Sub Example
    REM bazı durumlar
End Sub

Please support us!