Stop İfadesi

Basic programının çalışmasını durdurur.

Sözdizimi:

Stop Statement diagram


Stop

Örnek:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!