Rem Statement

Bir program satırının yorum olduğunu belirtir.

Sözdizimi:

Rem Text

Parametreler:

Metin: Bir yorum olarak hizmet veren metindir.

Öneri Simgesi

Bir satır üstünde açıklanan metni belirlemek için Rem anahtar sözcük yerine tek tırnak işareti kullanabilirsiniz. Bu sembol program kodunun sağına doğrudan eklenebilir, bir açıklama tarafından takip edilir.


Not Simgesi

Bir sonraki satır üzerinde uygun satıra devam etmek için, bir satırın son iki karakteri olarak altçizgi karakteri _ ile takip eden bir boşluk kullanabilirsiniz. Yorum satırlarına devam etmek için aynı Basic modülü içerisinde "Option Compatible" girmeniz gerekir.


Örnek:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    ' Burada hiçbir şey olmaz
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!