Function İfadesi

Bir dönüş değerine karar vermek için kullanılabilecek bir alt yordam tanımlar.

Sözdizimi

Parametreyi gör

Parametreler:

Sözdizimi

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

ifade bloğu

[Çıkış İşlevi]

ifade bloğu

End Fonksiyonu

Parametre

Name: Fonksiyon tarafından döndürülen değeri içeren altprogramın ismi .

VarName: Alt sürece geçilen parametre.

Type: Tip bildirme anahtar kelimesi.

Örnek:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 REM Diziyi test verisiyle doldur
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
REM Linsearch TextArray:sList()'de bir TextEntry arar:
REM Dönüş değeri girdinin bir dizini ya da 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for REM sItem bulundu
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Please support us!