FreeLibrary Fonksiyonu

Declare ifadesi ile yüklenmiş DLLleri yayınlar. Yayınlanmış DLLler eğer onun fonksiyonlarından birisi çağrıldığından tekrar yüklenir. Ayrıca Declare kısmına bakın

Sözdizimi:


FreeLibrary (LibName As String)

Parametreler:

LibName: DLL'in adını belirten karakter dizi ifadesi.

Not Simgesi

FreeLibrary sadece Basic çalışma zamanında yüklenen DLL'leri yayınlayabilir.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!