End İfadesi

Bir altyordamı veya bloğu sonlandırır.

Sözdizimi:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Parametreler:

End deyimi takip eder şekilde kullanın:

Deyim

End: Gerekli değildir fakat program çalışmasını sonlandırmak için altyordam içerisinde herhangi bir yere girilebilir.

End Enum: Ends an Enum VBA statement

End Function: Bir Fonksiyon deyimini sonlandırır.

End If: If...Then...Else bloğunun sonunu işaretler.

End Property: Marks the end of a Property statement.

End Select: Durum Seç bloğunun sonunu işaretler.

End Sub: Sub deyimini sonlandırır.

End With: Ends a With statement

Örnek:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "1'den 5'e sayılar"
    Case 6, 7, 8
      Print "6'dan 8'e sayılar"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "8'den büyük"
    Case Else
      Print "1-10 aralığının dışında"
  End Select
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!