Choose Fonksiyonu

Bir argüman listesinden seçilen değeri döndürür.

Sözdizimi:


Choose (Index, Selection1[, Selection2, ... [,Selection_n]])

Parametreler:

Index: Dönüş değerini belirten sayısal ifade.

Selection1: Uygun seçimlerden birini içeren herhangi bir ifade.

Seçim işlevi dizim değerine dayalı olarak ifadelerin listesinden bir değer döndürür. Eğer Dizin=1 ise, fonksiyon listedeki ilk ifadeyi döndürür,eğer dizin i=2 ise ikinci ifadeyi döndürür ve böyle devam eder.

Index değeri 1'den küçük ya da listelenen ifadelerin sayısından büyükse, fonksiyon Null değerini döndürür.

Aşağıdaki örnekte Choose işlevi menü oluşturan birkaç dizilimden birisini seçmek için kullanılır:

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleChoose
Dim sReturn As String
    sReturn = ChooseMenu(2)
    Print sReturn
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")
End Function

Lütfen bizi destekleyin!