GoSub...Return İfadesi

Bir altyordam veya fonksiyondan etiket ile gösterilen altyordamı çağırır. Etiketten sonraki ifadeler bir sonraki Return ifadesine kadar çalıştırılır. Ardından, program GoSub deyimini takip eden ifade ile devam eder.

Sözdizimi:


Parametreleri gör

Parametreler:

Sub/Function

ifade bloğu

Etiket

ifade bloğu

GoSub Label

Exit Sub/Function

Label:

ifade bloğu

Geri

End Sub/Function

GoSub deyimi bir alt program ya da bir fonksiyon içinden bir etiket tarafından gösterilen yerel bir altprogram çağırır. Etiketin ismi iki nokta üst üste ile bitmelidir (":").

Uyarı Simgesi

Program GoSub den önce bir Return ifadesiyle karşılaşmazsa, LibreOffice Basic hata mesajı döndürür. Programın bir sonraki Return ifadesiyle karşılaşmasından önce Sub veya Fonksiyon'dan çıktığını garantilemek için Exit Sub veya Exit Function kullanın.


Aşağıdaki örnek GoSub ve Return kullanımlarını gösterecektir. Program bir bölümünü iki defa çalıştırarak kullanıcı tarafından girilen iki sayının kare kökünü hesaplayacaktır.

Örnek:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("İlk sayıyı giriniz: ","NumberInput"))
  iInputb = Int(InputBox("İkinci sayıyı giriniz: ","NumberInput"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print iInputa;" ifadesinin kare kökü";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print iInputb;" ifadesinin kare kökü";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Please support us!