Sıçramalar

Aşağıdaki ifadeler sıçramaları çalıştırır.

GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

GoTo Statement

Continues program execution within a Sub or Function at the procedure line indicated by a label.

On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Sayısal ifadenin değerine bağlı olarak program kodundaki belirlenmiş satırların birine ait alt gruplar.

Lütfen bizi destekleyin!