Do...Loop İfadesi

Repeats the statements between the Do and the Loop statement while the condition is True or until the condition becomes True.

Sözdizimi:

Do statement


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: The statement block is repeated as long as the condition is true
 ' Do Until: The statement block is repeated as long as the condition is false
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Do...Loop statement


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: The statement block repeats as long as the condition is true
 ' Loop Until: The statement block repeats until the condition is true
 Loop {While | Until} condition = True

Parametreler:

The Do...Loop statement executes a loop as long as, or until, a certain condition is True. The condition for exiting the loop must be entered following either the Do or the Loop statement. The above examples are valid combinations.

condition: A comparison, numeric or Basic expression, that evaluates to either True or False.

statements: Statements that you want to repeat while or until a condition is True.

Exit Do komutunu durumdan bağımsız bir şekilde döngüyü sonlandırmak için kullanın. Bu komutu Do...Loop komutları içine herhangi bir yere ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda If...Then yapısı kullanarak da bir çıkış durumunu takip eden şekilde tanımlayabilirsiniz:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Örnek:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

For, Select Case or While statements

Iif or Switch functions

Lütfen bizi destekleyin!