Döngüler

Aşağıdaki deyimler döngüler çalıştırırlar.

Do...Loop İfadesi

Do ve Loop ifadeleri arasındaki komutları durum Doğru olduğu sürece veya durum Doğru olana kadar tekrar eder.

For...Next İfadesi

Repeats the statements between the For...Next block a specified number of times.

While...Wend İfadesi

Bir program While komutu ile karşılaştığında, durumu kontrol eder. Eğer durum Yanlışsa, program doğrudan Wend komutundan itibaren devam eder. Eğer durum Doğru ise, program Wend bulana kadar çalışır ve Whilekomutuna tekrar döner. Eğer komut hala Doğru ise, döngü tekrar çalıştırılır.

Please support us!