Select...Case Statement

Bir ifadenin değerine bağlı olarak bir veya daha fazla ifade blokları tanımlar.

Sözdizimi:

Select Case syntax


 Select Case expression
   Case values
    Statement Block
 [ Case values2
    Statement Block]
 [ Case Else
    Statement Block]
 End Select

Parametreler:

expression: Any expression that controls if the statement block that follows the respective Case clause is executed.

values: Any value list that is compatible with the expression. The statement block that follows the Case clause is executed if expression matches values.

Örnek:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "1'den 5'e sayılar"
    Case 6, 7, 8
      Print "6'dan 8'e sayılar"
    Case 8 To 10
      Print "8'den büyük"
    Case Else
      Print "1-10 aralığı dışında"
  End Select
End Sub

If statement

Iif or Switch functions

Lütfen bizi destekleyin!