If...Then...Else Deyimi

Sadece eğer verilen bir durum True ise çalıştırmak istediğiniz bir veya daha fazla durum bloğu tanımlar.

Sözdizimi:


If koşul=doğru Then İfade Bloğu [ElseIf koşul=doğru Then] İfade Bloğu [Else] İfade bloğu EndIf

Else If yerine ElseIf yazabilirsiniz; End If yerine EndIf yazabilirsiniz.

Parametreler:

If...Then ifadesi verilen şartlara bağlı olarak program bloklarını çalıştırır. When LibreOffice Basic bir If ifadesi ile karşılaştığında, şart test edilir. Eğer şart True(doğru) ise, bir sonraki Else ya da ElseIf ifadesine kadar olan bütün alt ifadeler çalıştırılır. Eğer şart False(yanlış) ise ve izleyen bir ElseIf ifadesi varsa, LibreOffice Basic bir sonraki koşulu test eder ve koşul True ise izleyen ifadeleri çalıştırır. Eğer False ise, program bir sonraki ElseIf ya da Else ifadesiyle devam eder. Else'den sonra gelen ifadeler sadece önceki testler başarısızsa çalıştırılır Bütün koşullar değerlendirilip, karşılık gelen ifadeler çalıştırıldıktan sonra program EndIf'den sonra gelen ifadelerle devam eder.

If...Then deyimlerinini içiçe kullanabilirsiniz.

Else ve ElseIf deyimleri seçimlidir.

Uyarı Simgesi

If...Then bloğunun dışına sıçramak için GoTo ve GoSub kullanabilirsiniz ama bir If...Then yapısının içine sıçrayamazsınız.


Bir sonraki örnek bir ürünün son kullanma tarihini girmenize ve son kullanma tarihinin geçip geçmediğini karar vermenize örnek oluşturur.

Örnek:


Sub ExampleIfThenDate
Dim sDate As String
Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Enter the expiration date (MM.DD.YYYY)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Son kullanma tarihi geçmiş"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Son kullanma tarihi geçmemiş"
  Else
    MsgBox "Son kullanma tarihi bugün"
  End If
End Sub

Please support us!