Şart Deyimleri

Aşağıdaki ifadeler şartlara bağlıdır.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

Bir ifadenin değerine bağlı olarak bir veya daha fazla ifade blokları tanımlar.

IIf Function

Hesaplanan ifadenin mantıksal değerine bağlı olarak olası iki fonksiyon sonucundan birini döndürür.

Lütfen bizi destekleyin!